Undervisningsdifferentiering i fleksible læringsrum på sprogskole – det handler om at skabe rum for sprogbrug og refleksion

Model til planlægning af sprogundervisning på flere niveauer “Multidimensionelt flersproget curriculum” (Maslo, 2021)

I december 2021 blev jeg inviteret til at holde et oplæg om undervisningsdifferentiering på den årlige SIRI Lærerkonference, som denne gang blev holdt under titlen “Fleksible lærings- og organiseringsformer i danskuddannelserne. Forud for konferencen blev jeg bedt om at skrive en artikel – til de lærere som ikke vil have mulighed for at deltage i konferencen. Her er resultatet.

Artiklen i Fokus – på dansk som andetsprog for voksne, nr. 77.

Lad mig citere lidt fra artiklens indledning:

I juni 2019 beskrev jeg i artiklen ”Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge” – en meget kompleks sprogdidaktisk størrelse” her i Fokus, hvordan sproglærerens hverdag havde ændret sig i de seneste år (Maslo, 2019). Sproglærerens hverdag er blevet mere kompleks og foranderlig. De fleste sprogskoler arbejder med løbende optag af kursister på holdene, skriftende praktikperioder for kursisterne, blandet kursistsammensætning på holdene, samt behov for at veksle mellem analoge og digitale arbejdsformer. Opretholdelsen af kvalitet af Danskuddannelserne i nuværende rammer stiller krav til lærernes kompetencer i at undervisningsdifferentiere, at inddrage IT i undervisningen, samt udvikle undervisningsforløb som tager udgangspunkt i kursisternes dansksproglige forudsætninger og konkrete sprogbehov, og med henblik på kursisternes beskæftigelse. I løbet af de seneste år holdt jeg kurser, workshops og pædagogiske eftermiddage for en række sprogskoler i Danmark. Spørgsmål, som lærere stiller sig selv og hinanden går på tværs af landet og sprogskolerne:

Hvordan kan vi vide, hvilket arbejdsrelevant sprog vores kursister skal bruge på de forskellige arbejdspladser?

Hvordan løser vi vores udfordringer i forbindelse med løbende optag?

Hvordan kan vi undervise kursister på mange forskellige niveauer sprogligt og læringsmæssigt?

Hvordan kan vi tage udgangspunkt i kursistens erfaringer?

Hvordan kan vi skabe fællesskab på holdet?

Hvordan kan vi hjælpe kursisterne med at deltage i samtaler på arbejde?

Hvordan kan vi arbejde med arbejdsrelevant sprog i klasseværelset?

Hvordan kan vi skabe en balance mellem det planlagte og det spontane i vores undervisning?

Hvordan kan vi motivere kursisterne til at lære dansk?

Alle disse spørgsmål lægger op til samtaler om undervisningsdifferentiering. Sammen med lærere på sprogskoler har vi undersøgt fænomenet ”undervisningsdifferentiering på sprogskole” og ledt efter svar på alle disse udfordringer. I denne artikel argumenterer jeg for, at undervisningsdifferentiering er en kompleks opgave, som består af talrige beslutninger som læreren skal træffe i sin praksis hver eneste dag. Det er en del af et arbejde, som er kendetegnet ved enorm kompleksitet. Det er dog muligt at navigere i denne kompleksitet, hvis man anlægger et perspektiv på sit arbejde, som ikke er lineært. Til det har jeg udviklet en model, som jeg præsenterer i denne artikel – en model til planlægning af sprogundervisning på flere niveauer – en multidimensional flersproget curriculummodel. Jeg eksemplificerer modellen med to arbejdsark, som jeg har udviklet til sproglærerens arbejde med planlægning af differentieret undervisning i sprog.

Modellen og arbejdsarkene har jeg præsenteret i både oplægget og mine to workshops. Dem vender jeg tilbage til i en anden post her på bloggen.

I artiklen samler jeg op på teori om undervisningsdifferentiering og de læringsteoretiske overvejelser der ligger bag. Jeg fortæller, hvordan jeg finder stor inspiration i Leo van Liers model over sproglig udvikling, hvor tre A bogstaver sørger for at elever og kursister får mulighed for at engagere sig i vores undervisning:

Awareness

Autonomy

Autenticity

En forsimplet udgave af Leo van Liers model over sproglig udvikling og sprogpædagogik (van Lier, 1996)

Det er denne model, som ligger til grund for den nye model “multidimensionelt flersproget curriculum” – en model til planlægning af sprogundervisning på flere niveauer, som til konferencen blev operationaliseret og præsenteret for lærerne. I et andet opslag har jeg præsenteret dette nye redskab, som jeg håber nogle af jer gerne vil afprøve i jeres praksis. Her kan I også se oplægget fra SIRI Lærerkonferencen 2021, som blev optaget.

Referencer:

Maslo, Elina (2019). ”Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge” – en meget kompleks sprogdidaktisk størrelse. I: Fokus – på dansk som andetsprog for voksne, nr. 71, s. 23-27.

Maslo, Elina (2021). Undervisningsdifferentiering i fleksible læringsrum på sprogskole – det handler om at skabe rum for sprogbrug og refleksion, I: Fokus – på dansk som andetsprog for voksne, nr. 77, Uddannelsesforbundet, s. 12-16.

van Lier, Leo (1996). Interaction in the Language Curriculum. Awareness, Autonomy & Authenticity. Longman: London and New York.

One comment

  1. […] Jeg præsenterer en model til udvikling af kommunikativ undervisning ved hjælp af emner, sprogbrug og sproglig fokus. Det er en operationalisering af den model, som jeg kalder “multidimensionalt flersproget curriculum”, og som jeg præsenterede i et tidligere opslag her på bloggen. […]

    Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.