Veje til de mange sprog – et nyt vidensdelingssted på Facebook

Credit Kristín R. Vilhjálmsdóttir, Kulturkompasset

I november 2021 oprettede vi sammen med Line Thingholm fra VIA og Kristín R. Vilhjálmsdóttir en ny gruppe på Facebook – “Veje til de mange sprog”. I dag tæller gruppen 302 dygtige engagerede deltagere – tusinde tak til jer alle!

Sådan skrev vi om gruppen i november 2021:

“Veje til de mange sprog” vil gerne være en inspirationsplatform for lærere, pædagoger og andre skolefolk, der er interesserede i at arbejde med elevernes sprog og kulturer som ressource i undervisningen og fritidsaktiviteter. Vi ønsker at være med til at fremme undervisningsmetoder, der tager afsæt i børn og unges sproglige og kulturelle ressourcer. Vi ser dette som en anerkendende vej til at styrke fællesskaber samt sproglig udvikling på alle niveauer i uddannelsessystemet. Her vil vi alle dele vores ideer til, hvordan det kan gøres i praksis. Alle er velkomne til at dele og til at lade sig inspirere!

Facebook gruppen “Veje til de mange sprog”

Hvad er der sket i gruppen siden dens oprettelse? Hermed et overblik over de emner, som der allerede blev talt om i gruppen. Og det er selvfølgelig kun en begyndelse!

 • Veje til læseforståelse (og sprog) går gennem modersmålet – en ny undersøgelse fra TrygFonden
 • Digital series of talks on plurilingualism and interculturality – en række oplæg om flersprogede tilgange ved Københavns Universitet
 • Daniéle Moore om engagerende flersproget undervisning i fag i skolen – refleksioner efter et oplæg ved Københavns Universitet
 • Decolonizing bilingualism: Translanguaging in education – invitation til oplæg med Ofelia García
 • “Dig og mig” – et nyt undervisningsforløb fra Red Barnet med særlig fokus på børn med flygtningebaggrund i de danske klasser
 • Seminar i dansk som andetsprog ved KU – en invitation til seminaret
 • Udvikling af sprogstrategi på skoler – præsentation af en artikel af Maria Neumann Larsen
 • Børnekonventionen fyldte 32 år – om sprog og kultur og børnerettigheder
 • Tysktime på islandsk, tyrkisk og norsk – en artikel i Folkeskolen.dk
 • Hvad er translanguaging egentlig? – et oplæg til at kigge på egen praksis
 • Det Flyvende Tæppe l børn og unges sprog – og kulturskatte – en introduktion til et projekt om sprog og kultur som ressource
 • Hvordan kan ens holdninger til flersprogethed (stance i Garcias terminologi) komme til udtryk i klasseværelset – konkrete ideer i Line Thingholms julekalender
 • Hvordan kan man lave en sprogportræt sammen med eleverne? – konkrete ideer i Line Thingholms julekalender
 • Hvad med flere sprog i online undervisning? – konkrete ideer i Line Thingholms julekalender
 • Hvordan kan man arbejde med forforståelse i flersproget undervisning? – konkrete ideer i Line Thingholms julekalender
 • Flere sprog i læringen – præsentation af en ny bog af Anne Holmen og Helene Thise
 • “Vi skal møde vore medmennesker med åbenhed. Andres livshistorie kan gøre os klogere. At spejle sit liv i de andres kan være tankevækkende og inspirerende. Man lærer sig selv at kende i mødet med andre.” – Kristín R. Vilhjalmsdóttir lod sig inspirere af Dronningens Nytårstale og fortalte om sine erfaringer med inkluderende tilgang til sprog og kultur
 • “Vi lærte sådan, at man skal nogen gange…. lukke mere af sig selv ud…” – konkrete eksempler på børnenes refleksioner om deres sprog og kultur fra Kristín R. Vilhjalmsdóttirs inspirationskuffert
 • Kulturmøder – børn deler sprog- og kulturskatte – en artikel om Kristín R. Vilhjalmsdóttirs arbejde med lærere
 • Flersprogede børn kan have en bedre korttidshukommelse – et spændende studie
 • “Min kultur er en blanding af de steder jeg har været på, og de mennesker jeg har mødt” – eksempler på unges refleksioner om deres sprog og kultur fra Kristín R. Vilhjalmsdóttirs inspirationskuffert
 • Placing language in the centre og schooling – invitation til at bidrage til et tidsskrift
 • Musik, billeder og film om flere sprog i samfundet og skole …

Alle opslag i gruppen bliver tagget – dvs at man kan søge på de forskellige emner og genfinde opslagene.

I december 2021 gennemførte vi en lille undersøgelse om behov og forventninger i gruppen “Veje til de mange sprog”. Hermed resultater af undersøgelsen:

Ud over disse målgrupper henvender vores medlemmer sig til skoleledere, undervisere på FGUerne, folkeskolelærere og vejledere. Der er også nogle der arbejder med voksne kursister.

Andet her står for – “Få inspiration til hvordan man bedst understøtter en strategisk ledelse i folkeskolen som naturligt også inkluderer den sproglige dimension og sproglige forhold. Hvad er særligt vigtige pointer når en skoleledelse sætter tydelig retning for medarbejderes pædagogisk didaktiske tilrettelæggelse af og facilitering af børnenes læringsproces og understøtter alle børns udvikling“.

Vi går videre med:

 • dele vores idéer til undervisning med flere sprog – alle er velkomne til at dele!
 • at bruge stedet til at møde kolleger med samme interesser
 • at dele ny viden på området, som bliver produceret hastigt i disse dage

Tak også til jer som har skrevet jeres heeeelt konkrete forslag til indhold i gruppen i 2022 – vores allesammens lektier til gruppen:

 • inspiration og sparring – vi deler og vi giver respons til hinanden!
 • dyrke vores fagfælle-identitet – vide at der er mange der arbejder ud fra et ressourcesyn på sprog!
 • dele ud af vores praksis uden at det skal være perfekt – for at få respons og udvikle!
 • sparring og feedback på undervisning
 • sparring og feedback på undervisningsmateriale
 • ideer til undervisning
 • ideer til undervisningsmateriale
 • en materialebank ville være fantastisk!
 • indblik i translanguaging i praksis – for at blive endnu bedre til at undervise med flere sprog!
 • redskaber til observation af undervisning
 • redskaber til dialog med lærere
 • redskaber til afprøvninger af nye tiltag i praksis sammen med lærere og pædagoger
 • viden om hvordan vi kan skabe flersprogede miljøer i praksis
 • læsning og ideer om flersproget undervisning
 • ideer til at fremme et positivt læringsmiljø og samspil mellem børn med forskellige sprog og deres forældre
 • skønt med inspiration!

Tak til alle jer der har besvaret spørgeskemaet! Der er nok at tage fat på i 2022 – herligt! Jeg håber at mange vil dele deres ideer i gruppen og give respons på hinandens gode ideer.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.