Mellem sprog, læring og pædagogik

Er du interesseret i spørgsmål om det komplekse samspil mellem de tre overordnede begreber sprog, læring og sprogpædagogik?

Eller ligger din interesse mere specifikt inden for felterne dansk som andetsprog, dansk som fremmedsprog, flersprogethed?

Er du praktiker, som underviser nyankomne og gerne vil vide mere om funktionel flersproget undervisning – altså hvordan du i din egen praksis kan inddrage børn, unge og voksnes sproglige og kulturelle ressourcer?

Så er du havnet det rigtige sted. Du er havnet på min personlige hjemmeside, hvor jeg hellere end gerne vil diskutere disse spørgsmål med dig. Jeg deler gerne ud af mine erfaringer som sproglærende, sproglærer og underviser. Velkommen!

Du er også velkommen til at skrive til mig på e-mail elina.maslo@gmail.com. 

Hvem er jeg og hvorfor denne blog?

Som du allerede så i overskriften, er jeg lærer, forsker og menneske. Jeg har været lærer i dansk som andet- og fremmedsprog siden 1994. Jeg har været forsker siden 1997. Og jeg har været menneske siden 1974. Når jeg forsker eller underviser, trækker jeg på alle mine livslange erfaringer. En af sådanne erfaringer er, at man ikke kan lære nogen noget. Men man kan skabe nogle processer – nogle refleksionsprocesser – hvor den der lærer kan begynde at lære. Det er lige hvad størstedelen af min forskning og undervisning handler om. Hvordan skaber vi rum for sprogbrug og sproglæring…

Som du også allerede har set, arbejder jeg med tre sammenhængende begreber i deres samspil: sprog og læring og pædagogik. Det du måske ikke har set endnu er, at jeg arbejder i et spændingsfelt mellem teori og praksis. Stærk inspireret af Leo van Lier anser jeg et samspil mellem teori og praksis som grundsten i enhver lærers arbejde. Van Lier taler næremere set om en treenighed, som enhver lærers hverdag består af: teori – forskning – praksis. Tilsvarende er jeg overbevist om, at hvis læringen skal lykkes – det være sproglæring i skolen eller efteruddannelse af lærere – så er det de lærende selv, der laver refleksionsarbejdet. Denne blog er hermed et forsøg på at skabe sådan et refleksionsrum – primært for lærere i sprog, som denne blog henvender sig til.

Lidt om mig:

Sproglæring har altid været en del af mit liv. Jeg er vokset op med to sprog (russisk og lettisk) og startede på mit første fremmedsprog (tysk) i 1. klasse. Jeg har altid haft nemt ved sprog. Dog kom min største oplevelse af og glæde for at lære sprog på universitetet, da jeg i 1991 gik i gang med mine danskstudier. Det har været så nemt og sjovt at lære dansk, at jeg allerede 4 år efter begyndte at undervise i dansk som fremmedsprog. Jeg ville så gerne have, at også andre oplever sproglæring som nem, sjov og succesfuld. Der blev min store forskningsinteresse født – hvilke processer er i spil når sproglæringen lykkes og opfattes som succesfuld, og hvordan kan lærere skabe rum for nem, sjov og succesfuld sproglæring.

Siden da har jeg avanceret min forståelse af sprog, læring og sprogpædagogik og det yderst komplekse samspil af mangeartede faktorer der spiller ind når vi lærer og bruger sprog. Jeg erfarede for eksempel, at der er forskel på at lære sprog som fremmedsprog ”for sjov” på et universitet i udlandet, og at lære sprog som andetsprog i det land man lever i. Jeg erfarede, at ens identitet er til forhandling hver gang man skifter land, og at der er en hel række subjektive faktorer som spiller ind, når vi vælger eller fravælger sprog. I flere år har jeg arbejdet med at studere flersprogede menneskers erfaringer med at lære og bruge sprog med det formål at finde frem til, hvilke faktorer der spiller med, når sproglæringen lykkes eller mislykkes, og hvad der sætter dette samspil i gang. I dette studie arbejder jeg med at definere begrebet transformative læringsrum for sprog og læring – mit bud på sprogpædagogik for succesfuld sproglæring, som skal resultere i udviklingen af fagdidaktik til funktionel flersproget sproglæring.

Jeg kan også gå under betegnelsen sprogpægagogisk didaktiker – det er én som løbende gør opmærksom på den sproglige dimension og betydningen af målrettet sprogpædagogisk indsats i alle fag. Ved at sætte fokus på den sproglige dimension af fagdidaktikken fx kan man som lærer sikre at alle børn, unge og voksne får bedre muligheder for læring – og uddannelse.

Der kommer mere om transformative læringsrum og mere om funktionel flersproget undervisning her på bloggen. Du kan følge mig ved at indtaste din email adresse i højre side af bloggen.

Min uddannelse

Adjunktpædagogikum, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jul. 2014

Generel pædagogik med speciale i dansk som andetsprog, Ph.d. , University of Latvia

Dimissionsdato: 1 jul. 2003

Pædagogik og sprogpædagogik, cand. mag. , University of Latvia

Dimissionsdato: 1 jul. 1997

Dansk og tysk filologi, BA, University of Latvia

Dimissionsdato: 1 jul. 1995

Generel pædagogik, gæsteforsker, Leipzig University

jul. 2002 → dec. 2002

Generel pædagogik, gæsteforsker, Syddansk Universitet

1998 → 1999

Dansk som andetsprog, gæstestuderende, Danmarks pædgogiske Universtitet

jul. 1996 → dec. 1996

Nordisk, gæstestuderende, Københavns Universitet

1993 → 1994