Nyt oplæg om sprogpædagogik – til ALLE sproglærere!

Mette Bech fortæller om dansk som andetsprog som dimension i naturfagene i udskolingen. Find Mettes abstract, masteropgaven, oplægget med nogle fantastiske eksempler på den sprogpædagogiske praksis på den særlige side om fremmedsprogspædagogik ved Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Spørgsmålet om sprog i fagene og lærerens kompetencer i at tilrettelægge sprogudviklende undervisning er meget aktuel i moderne skole i hele verden.

Mette Bech (2018) Dansk som andetsprog som dimension i naturfagene i udskolingen

Nyt link:

https://ncff.dk/didaktisk-udvikling-viden-og-behov/fra-uddannelse-til-praksis-formidling-af-opgaver-og-afhandlinger-i-fremmedsprogsdidaktik/dansk-som-andetsprog-som-dimension-i-naturfagene-i-udskolingen/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.