Nyt oplæg om sprogpædagogik – til ALLE sproglærere!

Mette Bech fortæller om dansk som andetsprog som dimension i naturfagene i udskolingen. Find Mettes abstract, masteropgaven, oplægget med nogle fantastiske eksempler på den sprogpædagogiske praksis på den særlige side om fremmedsprogspædagogik ved Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Spørgsmålet om sprog i fagene og lærerens kompetencer i at tilrettelægge sprogudviklende undervisning er meget aktuel i moderne skole i hele verden.

Mette Bech (2018) Dansk som andetsprog som dimension i naturfagene i udskolingen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.