Ny artikel i FOKUS nr. 72: ”Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge” – en meget kompleks sprogdidaktisk størrelse

I min artikel i FOKUS – på dansk som andetsprog fortæller jeg om en workshop til lærerne, som sidste år fandt sted på flere sprogskoler. Workshoppen har det formål – sammen med lærerne – at afsøge nye veje til at agere i en meget kompleks hverdag. Det kræver en ny sprogpædagogisk og -didaktisk ramme at tænke i. Formålet med denne artikel er at illustrere, hvordan sprogskolelærerens hverdag er en meget kompleks sprogdidaktisk størrelse, samt at foreslå en ny måde at tænke sprogpædagogik og -didaktik på – et multidimensionelt flersproget curriculum.

Du kan læse min artikel i FOKUS – på dansk som andetsprog nr. 72

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.