Lidt om min undervisning og vejledning

Opgaver som jeg har vejledt på DPU

I 10 år har jeg bidraget til uddannelse og videreuddannelse af lærere i dansk som andetsprog ved DPU. Her har jeg haft glæde af både mine egne erfaringer med at lære dansk som fremmedsprog i Letland i 90erne, og mine erfaringer med at undervise i dansk som fremmed- og andetsprog på sprogskoler i Danmark og i Letland, samt min forskning i hvordan børn, unge og voksne lærer dansk som andet- og fremmedsprog.

Min undervisningserfaring er opnået blandt andet gennem mine ansættelser som lærer i dansk og tysk ved Nordisk Gymnasium i Riga (1996-2002) og som lektor ved Letlands Universitet, Fakultet for Moderne Sprog (1998- 2007), hvor jeg har varetaget undervisning i dansk, fremmedsprogpædagogik og andre humanistiske fag og vejledt de studerende på både bachelor- og kandidatniveau, samt to studerende på ph.d. niveau. De sidste 9 års erfaringer med at undervise på DPU, samt et gennemgået adjunktpædagogikum supplerer disse erfaringer og bringer dem på endnu et højere niveau.

Min undervisning bygger på nogle velbegrundede pædagogiske principper, som er afprøvet i løbet af årene og er i konstant udvikling. Jeg er meget bevidst over, at min undervisning nu også bliver til de studerendes læring, og mine studerendes resultater viser heldigvis at dette er tilfældet. Jeg kan godt lide den udfordring, at der på holdene er meget forskellige studerende med meget forskellige baggrunde. Jeg tilstræber at organisere læringsprocesserne på en måde, som giver mulighed for alle studerende aktivt at deltage i undervisningen og blive bedre til at analysere, vurdere og evaluere egen praksis med udgangspunkt i den nyeste teoretiske viden.  

Jeg sørger for løbende at opdatere mine eksempler fra praksis, indsamle nye data til brug i undervisningen, og inddrage disse i min undervisning på masteruddannelsen.

I løbet af mit adjunktur har en af mine hovedopgaver været at varetage undervisning og vejledning på to uddannelser ved DPU: Uddannelsen til Underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne og Master i dansk som andetsprog. Denne opgave indeholder ansvar for selvstændigt at koordinere, tilrettelægge, evaluere og udvikle undervisning på uddannelsens fire moduler: sprogbeskrivelse, andetsprogspædagogik, sprogtilegnelse, masterprojekt. Samt vejledning og eksaminering af de studerendes opgaver.

I 2010 har jeg været med til at videreudvikle modulet Sprogtilegnelse, og i 2017 har jeg fået ansvar for selvstændigt at udvikle et nyt modul på den revidere master i dansk som andetsprog – Andetsprogslæring og flersprogethed. Den første modul er nu afsluttet, de første eksamener overstået. De meget positive resultater er dokumenteret.

Jeg er skolet ind i forskningsbaseret undervisning, som på en masteruddannelse virkeliggøres på tre forskellige måder: 1) de studerende læser forskning, 2) de studerende undervises af forskere, 3) de studerende deltager i forskning.

Jeg har i flere år haft fokus på de studerendes akademiske kompetencer og udvikling af disse. Da vores masterstuderende påbegynder deres uddannelse med meget forskellige uddannelsesmæssige erfaringer, har jeg med årene udviklet teknikker til at afdække de studerende akademiske kompetencer, samt til udvikling af disse og stilladsering mod eksamensopgaven.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.