5 hovedtemaer i min forskning

Min aktuelle forskning omhandler 5 hovedtemaer:

1). Sprog, læring og pædagogik i folkeskolens nye læringsrum;

2). Transformative rum for sprog og læring – flersprogedes erfaringer med at lære og bruge sprog;

3). Udvikling af funktionel flersproget undervisning på baggrund af to forrige projekter;

4). Tjukotka ekspeditionen: ” Undersøgelse af brug af modersmål og dets betydning for oprindelige folks identitet, livsvilkår og muligheder for uddannelse”

5). Udvikling af metodologi til forskning i erfaringer med sprogbrug og sproglæring.

Disse projekter er interdisciplinære, tværfaglige og transdisciplinære. Der er tale om collaborative, interdisciplinary, empirical and cross-disciplinary forskning. De fem projekter hænger sammen.

  1. Sprog, læring og pædagogik i folkeskolens nye læringsrum

Nøgleord/områder: lingvistisk etnografi, systemisk funktionelle lingvistik, sprog i brug, sprog som social praksis, aktive engagement i meningsfulde aktiviteter, teori om sprog og læring, flersprogethed som ressource for alle, pædagogisk og didaktisk teori, empirisk tværfaglig forskning.

Pilotprojektet på en udeskole har åbnet for nye perspektiver på muligheder for sprogpædagogisk stillads mellem formelle og uformelle læringssituationer. Denne vinkel vil jeg blandt andet forfølge i min fremtidige forskning. Sammen med
Bergþóra Kristjánsdóttir, opdagede vi, at der findes rige muligheder for sprog og læring i udeskolen, men der mangler sprogliggørelse af elevernes sproglige erfaringer.

Ud over denne artikel om projektet, er to andre på vej. Den ene artikel er en analyse af en drengs sprog, som han har får produceret i løbet af en time. Ud over en lingvistisk etnografisk studie af drengens sprogbrug, analyserer vi de muligheder for sprogbrug og sproglæring, som drengen opdager i løbet af denne time i skov sammen med andre elever og lærere. Analysen viser, at drengen møder mange muligheder for sprogbrug, som ikke altid bliver til kvalitative samtaler. I artiklen forsøger jeg at forklare hvorfor.

2. Transformative rum for sprog og læring

Nøgleord/områder: sprog og læring i samspil, sprog som social praksis, sprog som mobil ressource, teori om sprog og læring, teori om sproglæring, teori om læringsrum, dansk som andetsprog, flersprogethed, uddannelsesmæssige mobilitet, pædagogisk og didaktisk teori i diverse læringsrum, globalisering, identitet, subjektivitet, læringshistorier som forskningsmetode, sproglige og læringsmæssige diversitet, transformative læringsrum, empirisk forskning, tværfaglig forskning.

I disse dage er jeg i gang med at skrive en bog om hvordan flersprogede lærer og bruger deres sprog. Bogens første del handler om 14 læringshistorier om flersprogedes erfaringer med at lære sprog. De flersprogede subjekter er mennesker, som har mangeartede erfaring med sproglæring og sprogbrug i forskellige kontekster ved at de har rejst på grund af arbejde eller studie. Den anden del af dette arbejde har det formål at på baggrund af analyse af læringshistorierne, at udvikle sprogpædagogik/didaktik inden for fagområdet dansk som andetsprog og læring, hvor eleven er aktiv, alle hans eller hendes ressourcer bliver inddraget, og sproget bruges i meningsfulde aktiviteter.

I mange år har jeg været optaget af tankegangen ”at lære igennem sprog”. Derfor beskæftiger jeg mig i mit nuværende studie med samspil mellem sprog og læring i flersprogede læringsrum på den ene side, og sprogpædagogik/didaktik på den anden side. Med udgangspunkt i data indsamlet i dette projekt, er jeg i gang med at udvikle en pædagogik/didaktik, som tager højde for læringens komplekse natur og individuel flersprogethed. Denne forskning afsluttes i efteråret med en bog ”Transformative rum for sprog og læring – flersprogedes erfaringer med at lære og bruge sprog”.

Som det fremgår af beskrivelsen af min forskning gennemført i løbet af adjunkturet, varetager jeg tværfaglig interdisciplinær forskning, hvor hovedelementerne er sprog, læring og pædagogik/fagdidaktik. Jeg har forsøgt at forfølge denne tværfaglighed i mine forskningsmæssige engagementer og publicering. I rammerne af et lektorat vil jeg bestræbe mig på at blive endnu bedre til at varetage den slags forskning, og udvikle en pædagogik der ser sprog og læring i et samspil.

3. Udvikling af funktionel flersproget undervisning på baggrund af projekter om muligheder for sprog og læring

Nøgleord/områder: empirisk forskning, tværfaglig forskning, collaborative research, fagdidaktik, sprogpædagogik, funktionel flersproget undervisning, sprog og læring, at tage udgangspunkt i eleven.

På baggrund af de gennemførte projekter er jeg i gang med at udvikle en fagdidaktik til funktionel flersproget undervisning. Dette arbejde er baseret både på resultater af analyse af empiri, analyse af nyeste forskning i sprogtilegnelse og flersprogethed, samt analyse af de allerede eksisterende sprogpædagogiske tilgange. Heri indgår analyse af undervisningsmateriale for faget dansk som andetsprog. Jeg vil hermed bidrage til videreudvikling af forskning om inddragelse af sproglige og kulturelle ressourcer i sproglæring, samt etablering af et samspil mellem formelle og uformelle læringssituationer.

Jeg har udviklet et kursus for sprogskolerne i hvordan de i de nye rammer kan undervise deres kursister. Skabe samspil mellem de mere formaliserede læringssituationer på sprogskolen og deres liv og læring i uformelle læringssitutioner uden for skolen.

4. Tjukotka ekspeditionen: ” Undersøgelse af brug af modersmål og dets betydning for oprindelige folks identitet, livsvilkår og muligheder for uddannelse”

Nøgleord: sprogbrug, sproglæring, modersmpl, sprogholdninger, læringsrum, globaliserung, migration, empirisk forksning, tværdisciplinlær forskning, kvalitativ forskning.

I august 2018 havde jeg mulighed for at deltage i Danske Tjukotka Ekspeditionernes 6. rejse. Dette projekt har haft som formål at indsamle materiale til sammenlignende analyse af oprindelige folks forhold til og brug af modersmål på Tjukotka-halvøen i årene siden Sovjetunionens opløsning i 1991.

I 2003 og 2005 gennemførte Daria Morgounova Schwalbe en undersøgelse af børn og unge menneskers sproghandlinger, sprogvalg og kodeskift i bygden Chaplino i Tjukotka, Rusland. Undersøgelsen dokumenterer et samspil mellem sprog og identitet, og hvordan de politiske diskurser påvirker børn og unges valg eller fravalg af deres modersmål, når de er det oprindelige folk i et land, hvor andet sprog tales.

Med ekspeditionen i 2018 har vi fået en unik mulighed for at møde de samme unge mennesker, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen for 15 år siden. Ved at stille de unge mennesker samme spørgsmål som i 2003/2005, kan vi nu sammenligne, hvordan de unge menneskers sprogvalg og sprogbrug har forandret sig. Min rolle i denne undersøgelse har været at sætte fokus på undervisningens rolle, herunder undervisningsmaterialer til oprindelige folks sprog og sprogbrug i skolen.

I løbet af ekspeditionen blev der indsamlet materiale, som vil tillade os at lave de nødvendige analyser og producere mere viden om, hvordan de politiske diskurser og muligheder for sprogbrug påvirker menneskernes holdninger til sprog og deres sprogbrug. Der blev indsamlet materiale om den politiske og sociale kontekst i regionen, brug af de oprindelige folks sprog i skole og fritid, undervisningsmateriale til undervisning i de oprindelige folks sprog, krav til uddannelse af lærere i de oprindelige folks sprog, samt de enkelte personers holdninger til brug af modersmålet og deres sprogbrug via en spørgeskemaundersøgelse, gennemført af Daria M. Schwalbe.  

Resultaterne af denne undersøgelse vil blive sammenlignet med lignende længdeundersøgelser i Danmark (fx Køge projektet), hvor fokus er på nyankomne børn og deres læring og brug af dansk som andetsprog. Dette vil give os en enestående mulighed for at sammenligne ændringer i sproglæring og sprogholdninger gennem tid blandt tosprogede børn med ”oprindelige folk” status og tosprogede børn med ”indvandrerstatus”.

5. Udvikling af metodologi til kvalitativ forskning i erfaringer med sprogbrug og sproglæring

Keywords: innovation in research, reflexion, reflexivity, reflexive layering, qualitative research, analysis technique, cross-national research, learning as identity, intercultural communication

Jeg vil forstsætte med at udvikle metodologi til studie af erfaringer med sprog og sproglæring, startet i projekterne om sprog og læring i diverse læringsrum. I flere projekter har jeg eksperimenteret med visuel metodologi PartcipatoryPhoto interview som åbner for nye muligheder i subjektiv forksning. Ligeledes er jeg  i gang med beskrive en analyseteknik, som jeg brugte i både projektet om flersprogede erfaringer og arbejdsrum som læringsrum, som jeg kalder reflexive layering. Jeg begynder arbejdet med dette teknik i min aritkel ”Give it a name”. Nu skal jeg begrunde analyseteknikken teoretisk og empirisk, samt beskrive den i detaljer, så andre forskere og studerende kan benytte sig af den. Mere om det senere …

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.