Ny publikation om det flersprogede klasserum – Liv i skolen

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/paedagogik-laering/liv-i-skolen

Kollegerne på VIA University College udgav i år et helt nummer af spændende artikler om flersproget praksis i skolen. Her finder man tekster om translanguaging, multilingvale digte i det flersproglige fremmesprogsundervisning, kinesisk som begyndersprog, flersprogede elevers oversættelsesstrategier, tværsprogligt arbejde, sproglig bevidsthed, sproglig opmærksomhed, og flersprogede skoler.

Vær så god, tag en smagsprøve:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.