Min forskning – baggrund

Mine kvalifikationer som forsker er dokumenteret ved en afsluttet ph.d. uddannelse i generel pædagogik ved Letlands Universitet. I ph.d. projektet ”Udvikling af unges læreevner gennem danskstudier” (2003) fulgte jeg to grupper unge mennesker tilegne sig dansk som fremmedsprog i Letland over hhv. 1 og 3 år. Meget inspireret i konceptet ”at lære at lære”, kunne jeg i forskningsprojektet påvise den store betydning af evnen til at lære for tilegnelsen af dansk som andet- og fremmedsprog (samt andre sprog). I afhandlingen bliver der arbejdet med de centrale teorier om læring og andetsprogstilegnelse med det formål at argumentere for at sproglæringen både er en kognitiv og en social proces. Ved at argumentere for et funktionelt syn på sproget, bliver der i afhandlingen udvalgt metoder for andetsprogstilegnelse, som fremmer de sproglærendes kommunikative kompetence.

Jeg har beskæftiget mig med læring af dansk siden min første opgave på bacheloruddannelsen på universitetet, inspireret af min egen succes med at lære dansk i 90erne. Siden har min forskning taget udgangspunkt i min pædagogiske praksis som underviser i dansk som fremmedsprog i Letland på mange forskellige niveauer (gymnasium, universitet, aftenkurser), og senere i dansk som andetsprog i Danmark. Samspillet mellem teori og praksis vedligeholder jeg også i dag ved samtidig at undervise på DAV/Master i dansk som andet- og fremmedsprog og forske i læring af dansk som andetsprog. Grundet stor fokus på undervisningsopgaver på DAV/Master i dansk som andet- og fremmedsprog ved Aarhus Universitet, har min videnskabelige fokus ligget inden for centrale teorier om andet- og fremmedsprogstilegnelse og deres implikationer for andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning. Jeg har uddybet min viden på området, suppleret det med indsigt i nyeste teorier og metoder på området, samt indarbejdet disse i min daglige undervisning på uddannelsen i dansk som andetsprog på DPU, AU. Jeg er i gang med at videreudvikle pædagogiske og didaktiske metoder for funktionel flersproget undervisning.

Siden afhandlingens forsvar i 2003 har jeg i mulig omfang (10 år (2003-2013) var gået med hovedsageligt undervisningsopgaver) forsøgt at fortsætte arbejdet med at udforske succesfulde læringsprocesser og forsøge at definere et nyt begreb – ”transformative rum for sprog og læring”. Med udgangspunkt i økologisk sociokulturel syn på læring, systemisk-konstruktivistisk blik på pædagogik og funktionelt syn på sprog undersøger jeg blandt andet de læringsprocesser, der er på spil ved en nem, spændende og succesfuld fremmedsprogslæring, specielt når det er ens tredje fremmedsprog. Jeg ser læring som et samspil mellem de kognitive, emotionelle og sociale processer og er meget optaget af udforskningen af de subjektive faktorer ved sproglæring. Jeg leder efter sammenhænge mellem den nyeste forskning om fremtidsrettede kompetencer og sproglæring for at understrege, hvor stor betydning sprog har i denne sammenhæng. Jeg er meget interesseret i at undersøge, hvordan flersprogede individer tilegner sig et nyt sprog. I den sammenhæng har jeg foretaget et studie af flersprogedes læring af sprog, som blandt andet bekræfter, at evnen til at lære er nøgleordet i enhver (sprog)læring.

Min forskning er interdisciplinær og tværfaglig, idet jeg er optaget af begreber sprog, læring og pædagogik som et samspil. Jeg er interesseret i samspilsprocesser mellem disse tre hovedbegreber på alle niveauer (børn, unge og voksne) og i forskellige fag. Jeg er optaget af at etablere et samspil mellem teori og praksis i den forskning som jeg bedriver. Teoretisering, forskning og deltagelse anses som tre uadskillelige dele i enhver sproglærers professionelle praksis. Derfor er jeg især optaget af samspilsprocesserne som samspil mellem sprog og læring, samspil mellem læring og undervisning, samspil mellem sproglæring og sprogpædagogik/sprogdidaktik osv. Dette samspil kommer til udtryk i mit aktuelle forskningsprojekt ”Transformative rum for sprog og læring – et studie af flersprogedes erfaringer med at lære sprog”, som jeg p.t. beskriver i en bog med samme titel. Mere om det senere …

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.