aktuelle kurser og oplæg

I flere år tilbød jeg en række kurser og oplæg til sproglærere om en række aktuelle emner om sprog, læring og pædagogik. Alle kurser og oplæg tog udgangspunkt i de konkrete læreres behov. Jeg tilbød også vejledning og superversion til sproglærere på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Send gerne en forespørgsel til mig på mail elina.maslo@gmail.com, så vi kan skabe et relevant tilbud sammen.

Tryk på “kurser” i hovedmenuen, hvis du vil se titler på oplæg, som jeg holdt tidligere.

Hermed en liste over nogle af de mest aktuelle emner:

Nyt: Sparring & supervision til sproglærere

Har du brug for ny inspiration i din hverdag som sproglærer? Har du lyst til at eksperimentere med problemløsningsopgaver i din undervisning? Eller synes du dine elever, kursister eller studerende skal have mere taletid?

Jeg tilbyder dette kursus med mulighed for ugentlig sparring og supervision.

Jeg:

  • leverer inspiration – hver uge
  • giver forslag til en plan
  • giver ideer til nye opgaver i din praksis

Du:

  • planlægger
  • afprøver
  • evaluerer
  • får feedback

Uge efter uge vil du opbygge din opgavebank, få mere glæde i din hverdag som sproglærer og får nogle dygtige elever!

Undervisningsdifferentiering

Hvad? Hvordan? Hvorfor? – især i et sprogligt klasseværelse.

Funktionel flersproget undervisning

Hvad ved vi om inddragelse af alle sproglige ressourcer i sprogundervisning, og hvordan kan vi gøre det i praksis? På baggrund af teori og erfaringer fra praksis.

Sprog og læring

På baggrund af mit aktuelle forskningsprojekt og erfaringer fra undervisning af lærerstuderende.

Fra hverdagserfaringer til fagsprog

På baggrund af teori og erfaringer fra praksis.

Hvordan lærer vi sprog?

Teori om sproglæring og hvordan det påvirker vores valg i klasseværelset.

Sprogpædagogik for alle

Et kort kursus i den grundlæggende sprogpædagogik

Tosprogede elever i skolen – fra problem til succes

Der skal så lidt til, med noget skal der til.

Flersprogede elever – hvem, hvorfor og hvordan?

med udgangspunkt i nyeste forskning

At være lærer i en kompleks hverdag

Ideer til at organisere din hverdag som lærer.

Multidimensionelt flersproget curriculum

Fra A til A …

At planlægge på flere niveauer

med udgangspunkt i ny model

OBS: Siden er stadig ved at blive opdateret ….