studio

Nu må det være! På baggrund af min forskning i sprog, læring og pædagogik, og ikke mindst mine erfaringer som sproglærende og sproglærer, er jeg i gang med at udvikle et nyt koncept – en sprogskole for flersprogede!

Som bekendt lærere vi, når vi aktivt engagerer os i meningsfulde aktiviteter. Vi lærer, når vi kan koble ny viden på den viden og erfaringer, som vi allerede besidder.

I det nye koncept vil jeg bruge al min viden og erfaringer som sproglærende, rejsende, sproglærer, vejleder, forsker i sprog, læring og sprogpædagogik til at bidrage med udvikling af det man kalder funktionel flersproget undervisning. Det er hvad jeg gerne vil arbejde fremover – at udvikle fagdidaktik til funktionel flersproget undervisning – undervisning der tager udgangspunkt i de lærendes sproglige og kulturelle erfaringer, inddrager disse ressourcer i undervisningen, og skaber samspil mellem formelle og uformelle læringssituationer. Med andre ord det Leo van Lier kalder awareness, autonomy and autenticity. Meget mere om det senere …

Opdatering: Jeg har i efteråret 2019 fået mulighed for at være vikar på Københavns Professionshøjskole og undervise på modulet “Undervisning af flersprogede elever”. Sprogskolen må derfor vente. Min viden og erfaringer skal i dette semester deles med de studerende på læreruddannelsen. Jeg glæder mig sådan!